勞勞亭

天下傷心處,
勞勞送客亭。
春風知別苦,
不遣柳條青。

 

Lao Lao đình

Thiên hạ thương tâm xứ,
Lao Lao tống khách đình.
Xuân phong tri biệt khổ,
Bất khiển liễu điều thanh.

 

Dịch nghĩa

Đây là nơi thương tâm trong chốn nhân gian,
Tiễn khách ở đình Lao Lao.
Gió xuân như) biết nỗi khổ biệt ly,
Nên không khiến nhành liễu có màu xanh.


(Năm 748)

Đình Lao Lao ở phía nam huyện Giang Ninh, tỉnh Giang Tô ngày nay.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nỗi đau trong thiên hạ
Chốn tiễn đình Lao Lao
Gió xuân biết nỗi khổ
Khiến liễu chẳng xanh màu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Chỗ đau lòng nhân thế:
Đình tiễn khách Lao Lao.
Gió xuân sầu xa cách,
Không để liễu xanh màu.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Chốn xót lòng thiên hạ:
Tiễn khách ở Tân đình.
Gió xuân buồn ly biệt,
Chẳng cho liễu mướt xanh.


Tân Đình có thể viết Tân đình, tên khác Lao Lao đình, là 7 gian quán rộng trên núi Lao Lao ở ngoại ô Nam Kinh, thuộc huyện Giang Ninh, tỉnh Giang Tô. Nơi đó, các danh sĩ Trung Hoa xưa thường tụ tập uống rượu mà thương khóc nhà Tấn. Đó cũng là nơi diễn bao cuộc chia tay. Phía ngoài đình có nhiều cây liễu. Mỗi lần đưa tiễn, kẻ ở bẻ một nhành liễu tặng người đi làm roi ngựa.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thiboc

Nơi đâu là chốn thương tâm
Lao Lao đình ấy tiễn người đi xa
Gió xuân cũng cảm sầu là
Liễu kia vâng mệnh nén vào sắc xanh

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đây chốn thương tâm trong cuộc thế,
Ở đình tiễn khách Lao Lao về.
Gió xuân như biết biệt ly khổ,
Nên khiến liễu nhành xanh tứ bề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới trời nơi khổ đau
Đình tiễn đưa Lao Lao
Gió biết biệt ly khổ
Không cho liễu thắm màu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi đau lòng dưới gầm trời
Là đình kẻ ở tiễn người Lao Lao
Gió xuân biết biệt ly đau
Chẳng thèm giúp liễu thêm màu xanh tươi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]