七夕

煙霄微月澹長空,
銀漢秋期萬古同。
幾許歡情與離恨,
年年並在此宵中。

 

Thất tịch

Yên tiêu vi nguyệt đạm trường không,
Ngân Hán thu kỳ vạn cổ đồng.
Kỷ hứa hoan tình dữ ly hận,
Niên niên tịnh tại thử tiêu trung.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trăng mờ trời đạm khói lồng mây,
Ngân Hán ngàn thu chẳng đổi thay.
Bao nỗi hoan tình cùng ly hận,
Hằng năm đều ở tại đêm nay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
53.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Thục Vân

(Đêm) Thất Tịch

Trăng non mây phủ, từng không lặng
Ngân Hán bao thu chẳng đổi thay,
Ước hẹn yêu thương, sầu cách biệt
Hàng năm đều đọng tại đêm nay!

Thục Vân


Sắp tới Thất Tịch năm nay, hậu bối xin cung kính ngâm thơ cùng Bạch Cư Dị tiền bối! Thục Vân chỉ có chút lòng, không tài chẳng xứng đáng, mong thứ lỗi!
53.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Pang De

Thất Tịch

Tầng không êm khói mây giấu nguyệt
Đã bao thu chẳng chuyển Ngân Hà
Biết bao tình ái hận xa
Hằng năm cùng hẹn trở ra đêm này

Pang De

Xin được thay cánh nhạn Nguyên Hoà năm nào, cung kính ngâm thơ, chia rượu cùng Bạch Cư Dị tiên sinh. Hậu bối chỉ được có chút lòng, mong lão bối chẳng chê!

44.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Trời êm trăng khuất khói mây,
Bao thu Ngân Hán chẳng thay đổi gì.
Bao hoan tình với biệt ly,
Hằng năm lại hẹn trở về đêm nay.

53.60
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Khói mờ trời nhạt trăng nhoà
Ngàn thu chẳng thấy Ngân Hà đổi thay
Nỗi hoan tình, hận biệt nhau
Hằng năm tương hội đêm này mà thôi.

23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng mờ trời nhạt khói mây
Tiết thu  sông Hán chẳng thay đổi nào
Chia ly sum họp buồn vui
Năm năm đều đến tối nay lại về

43.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm yên tịnh, trăng mờ khói phủ
Dải Ngân hà vạn cổ như nay
Mừng gặp mặt, hận chia tay
Mỗi năm chỉ nội đêm này mà thôi.

24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng non mây nhạt từng không,
Bao thu Ngân Hán chẳng buồn đổi thay,
Hẹn hoan tình, hận chia tay,
Hàng năm đều đến đêm nay lại về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng non mây nhạt lặng từng không,
Ngân Hán bao thu chẳng đổi dòng,
Ước hẹn hoan tình, ly biệt hận,
Năm năm về lại thử đêm trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Trăng mờ sương khói trời xa
Nghìn thu vẫn thế Ngân Hà chẳng thay
Niềm vui, nỗi hận chia tay
Hàng năm cứ đến đêm nay tụ về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời