七夕

未會牽牛意若何,
須邀織女弄金梭。
年年乞與人間巧,
不道人間巧已多。

 

Thất tịch

Vị hội Khiên Ngưu ý nại hà,
Tu yêu Chúc Nữ lộng kim thoa.
Niên niên khất dữ nhân gian xảo,
Bất đạo nhân gian xảo dĩ đa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Thử hỏi chàng Ngưu nhớ đến ai?
Phải chăng Chức nữ dáng trang đài
Hàng năm thi thố cùng dương thế
Tranh giải lao thoi lắm kẻ tài!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Chàng Ngưu toan tính thế nào
Mà xui Chức Nữ thi lao thoi vàng
Cùng người trần đọ tài năng
Dãu hay hạ giới giỏi giang có thừa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Hỡi hỡi chàng Ngâu nhắn một lời,
Nên tìm ả Chức để đưa thoi;
Năm năm khoe khéo cùng nhân thế,
Nhân thế đường kim lại khéo mười.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
13.00
Trả lời