15.00
40 bài thơ
Tạo ngày 01/11/2012 14:00 bởi ltvannhi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 17/11/2012 09:13 bởi ltvannhi
Nhân kỳ tái bàn Trung Niên Thy Sỹ viết thêm vào.

Thêm những bài "hòa âm" này cho tập Mưa Nguồn trong kỳ tái bản, ấy là góp phần soi tỏ ý nghĩa "dịch chuyển" của Mưa Nguồn. Đồng thời cũng giúp cho dễ nhìn thấy nội dung bức bách của những thi phẩm tiếp: Lá Hoa Cồn, Ngàn Thu Rớt Hột, Màu Hoa Trên Ngàn ...

Trung Niên Thy Sỹ
Sài gòn 1973