Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 03/11/2012 08:52

Một hôm người nắm chân mây
Hai hôm nắm một vùng cây cuối ngày
Thiền tâm mật tuý cầm tay
Lời trong kinh kệ ra ngoài kệ kinh
Ngón tay người độ lượng tình
Thần tiên mô dạng biển hình dung non.


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973