Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 14/11/2012 09:51

Hoa vàng lá lục đuôi mù
Hàng hai dốc tuột hoạch trù máu me
Sứ quân lai vãng hội hè
Nhẫn hàn quý tiết kết bè vãn sinh
Gà rừng chiếu cố kệ kinh
Phùng di diệc hợp khánh trình lộ hoa
Kệ kinh còn mất một tòa
Mất còn chiếu cố chan hòa chỉ ưng
Nay mai cơn mộng cuối cùng
Nhẫn hàn lưu đãi song phùng vãng lai
Hoa vàng lá lục hàng hai
Nguyệt cầu tự nhiễm trần ai du hành


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973