Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 09/11/2012 08:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/11/2012 08:08

Dặm nghìn nhớ một mà ra
Nhớ sương bờ cỏ nhớ hoa mép rừng
Đi về cổ tái nhìn thông
Nhớ vân du cõi hư không xa vời
Nhớ người hải ngoại xa khơi
Nhớ em xa vắng chốn nơi quê người
Lữ hành khách địa khôn nguôi
Lưu cư cố quận nhớ người tha hương
Nhớ một nắng nhớ mười sương
Nhớ thanh cấm nguyệt hoàn hương băng thoàn
Hồ sơn nhớ mộng lang thang
Vũ Lâm Xuân Nhớ Thu Trang Phượng Hè
Dặm nghìn ngóng một nhớ nghe
Hai nghe ngóng một nổi che chở niềm
Bình sinh cận lập láng giềng
Vớu lưu tồn thể tại tiền diện qua
Phải nơi Hằng Thủy mà ra
Xem qua cũng thể dạy qua mà rằng
Hậu tình hộ niệm lẽ hằng
Thúy dàn lam lục mỵ tăng đan thành
Kiều nhi nhiên đạm nhiên thanh
Nhiên nhi lô hỏa thuần thanh nhiên hà
Thừa thiên vỹ dạ lưu sa
Hằng u u mộng Hằng Nga hai hàng
Dặm nghìn nhớ mộng trùng quan
Ly bôi nhắp chén mộng dàn Giang Tây
Hoa Xuân Đất Việt nhớ ngày
Gởi cho Hồ Dzếnh một vài điệu ca
Nhớ ngày hành cước phương xa
Gặp bình minh giữa bóng tà chiều hôm
Còn nguyên Phố Mộng hội đàm
Với Châu Quận Mỵ muôn vàn với Mơ
Dặm nghìn nhớ một câu thơ
Lừng bay nắng sáng gấp tờ Phượng tung


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]