10/06/2023 05:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dặm nghìn nhớ một

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 10/11/2012 08:05

 

Dặm nghìn nhớ một mà ra
Nhớ sương bờ cỏ nhớ hoa mép rừng
Đi về cổ tái nhìn thông
Nhớ vân du cõi hư không xa vời
Nhớ người hải ngoại xa khơi
Nhớ em xa vắng chốn nơi quê người
Lữ hành khách địa khôn nguôi
Lưu cư cố quận nhớ người tha hương
Nhớ một nắng nhớ mười sương
Nhớ thanh cấm nguyệt hoàn hương băng thoàn
Hồ sơn nhớ mộng lang thang
Vũ Lâm Xuân Nhớ Thu Trang Phượng Hè
Dặm nghìn ngóng một nhớ nghe
Hai nghe ngóng một nổi che chở niềm
Bình sinh cận lập láng giềng
Vớu lưu tồn thể tại tiền diện qua
Phải nơi Hằng Thủy mà ra
Xem qua cũng thể dạy qua mà rằng
Hậu tình hộ niệm lẽ hằng
Thúy dàn lam lục mỵ tăng đan thành
Kiều nhi nhiên đạm nhiên thanh
Nhiên nhi lô hỏa thuần thanh nhiên hà
Thừa thiên vỹ dạ lưu sa
Hằng u u mộng Hằng Nga hai hàng
Dặm nghìn nhớ mộng trùng quan
Ly bôi nhắp chén mộng dàn Giang Tây
Hoa Xuân Đất Việt nhớ ngày
Gởi cho Hồ Dzếnh một vài điệu ca
Nhớ ngày hành cước phương xa
Gặp bình minh giữa bóng tà chiều hôm
Còn nguyên Phố Mộng hội đàm
Với Châu Quận Mỵ muôn vàn với Mơ
Dặm nghìn nhớ một câu thơ
Lừng bay nắng sáng gấp tờ Phượng tung
Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Dặm nghìn nhớ một