15.00
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 01/11/2012 14:11

Cà phê đầy phố
Hủ tiếu khắp nơi
Bún bò khắp chốn
La de không lời


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973