Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 01/11/2012 14:24

Điệu vàng sương nắng lên cao
Lời đi phía nọ mưa mau phía này
Dông dài chắp nhặt hai tay
Lầm than đối thoại phôi thai lúc nào


Nguồn: Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Saigon, 1973