Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 01/11/2012 14:36

Cổng chùa lớp lớp khói un
Lửa khô hơn nước lửa buồn hơn tôi
Thể thân bồ tát thiêu rồi
Tụng kinh dưới đất trên trời mây bay


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973