Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 14/11/2012 10:02

Láng giềng tư lự hoa môi
Như lai sầu thảm vì tôi không về
Lục bình tiểu dẫn tào khê
Tiền căn chưởng thượng hội tề núi hoa
Lên cây mười sáu một tòa
Triều đình nam thạch bắc sa bao hàm
Gông cùm thời tiết điêu mang
Mù sương một ngón tay vàng ra giêng


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973