Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 17/11/2012 09:15

Đi vào đất một phen này đất đá
Nham thạch ôi mày có giống tao không
Vào giấc ngủ thiên thu sầu băng giá
(Rét căm căm đau đớn chắc vô cùng
Và có lẽ đoạn trường ghê ghớm lắm)
Đất đen ôi tao chẳng muốn đi vào
Tao muốn sống suốt bình sinh vạn đại
Ở cõi trần vĩnh viễn trận du ngao
Nếu có thể chết thử chơi một chút
Rồi trùng sinh ăn phở khắp phố phường
Đừng vĩnh viễn chết chán chường lắm ạ
(Cũng có thể chết chơi một tuần lễ
Nhưng dĩ nhiên ăn một trận Bún Bò
Và Hủ Tiếu thật no nê rồi hãy
Ấy nhưng mà Thần Chết hỡi tuy nhiên)


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973