Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 26/11/2012 10:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/11/2012 22:15

Vội đi trong phút dùng dằng
Cổng xô còn giữ cây hằng trổ hoa

Chim bay kín cổng giang hà
Rừng thay đổi lá sơn trà đổi hương

Trận nhìn tận diệt triêu dương
Rung rinh trái đỏ chín hường hoa tai

Mộng trường rớt hột như lai
Dâng mùa lạc diệp hoa tai dịu dàng

Xuân xanh lễ hội khói vàng
Vua điêu tàn dựng tượng hoàng hậu xinh

Tam xuân chín chục đăng trình
Thượng thừa ân lộc u tình Thệ Đa

Mây về thang gió nhìn qua
Gọi sương ở lại rằng ta yêu mình

Vội đi trong phút rập rình
Cổng xô còn giữ cây Bình Minh Hoa

Bốn mùa nức nở sương pha
Màu đi giỗ gió than ma không chồng

Trận nhìn chằm chặp đâm hông
Ôi mùa tích lục tham hồng phi kiên

Tôi về nghe vọng sơn xuyên
Cô Em Mọi Nhỏ tự tiền kiếp qua

Đêm thần máu động cuồng ca
Mù Sương Bé Chị em xa châu thành

Dịu dàng khu vực còn xanh
Hồn phi thang hỏa thập thành khai hoa

Ta về ngóng lại mưa sa
Chết từ sơ ngộ Màu Hoa Trên Ngàn

Thần đi cuối Ngọn Điêu Tàn
Tinh vân nhứ mạo mơ màng Man Nương

Đi về mạc ngoại Miêu Cương
Trùng du cựu địa thanh sương lục hà

Sơ khai nhị nguyệt chan hòa
Tam thu đậu khấu kết tòa oan khiên

Thù đồ nhứt nhựt như nhiên
Mù sa vi tiếu diện tiền niêm hoa

Nội thành bạch hạc nam kha
Bình minh bắc húc sầu ca sưu tầm

Chẳng nên vô lự vô tâm
Hồn vô niệm với vô ngần biển dâu

Xin về với gió phù du
Mở trang trí huệ cho mù sa bay

Chiêm bao hội thoại ngân dài
Ý trong tờ mộng nhớ ngày Miêu Cương

Thượng thừa chín chục thiều quang
Vành Môi Bé Chị thu ban bao giờ

Nhiên ôi gỗ bó từ từ
O bồng sương đục mây lừ đừ cong

Mộng truồng vơi xuống ruộng đồng
Sầu vun xới trẫm muộn trồng quả nhân

Chở che dâu cỏ Yên Tần
Suối Em Khe Chị chớm gần đã xa

Đạp Thanh Hội Cũ hào hoa
Giấc vàng buổi Tảo Mộ là giấc chung

(Đường Đi Trong Rừng
Lời Cố Quận
Lễ Hội Tháng Ba
Con Đường Ngã Ba
Ngày Tháng Ngao Du
Ngàn Thu Rớt Hột
Ấy là những
Trận Ngáp Dài
Của Mặt Đất Lai Rai
Lúc Chiều Hôm Mộng Mỵ)


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973