Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 02/11/2012 16:35

Cô nương ký ức kinh người
Linh hồn lão nộp nửa vui nửa buồn
Chép tờ sa mạc sầu tuôn
Muộn trồng ân lộc mưa nguồn éo le
Đường sâu hun hút khôn dè
Khe dồn làn giậy, mép hoe hoe vàng
Cập bờ kỳ ảo thiên cang
Vết hoen rỉ dấu rìa hoang sũng dầm
Thập thành nguyện ước tuyền lâm
Biển non thoái bộ cuồng dâm thẹn thò
Tuyệt trù thời thể điểm tô
Muôn vàn Brigitte miệng thô sơ cười
Cô Nương ký ức kinh người
Núi gào beo lục ra đời gầm vang.


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973