Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 02/11/2012 08:15

Trăng về say rượu cành hoang
Ra đời một cuộc chân dàn giậy chân
Chân đi mười bậc chín lần
Lớp cong cầu nước nhịp cần mẫn soi
Lên rừng rú vượn gầm voi
Xuống rừng gạ gẫm về coi trâu bò
Cườm tay phố thị nhỏ to
Ghì trong châu quận còn so le hoài
Cô Nương Ký Ức trong ngoài
Niềm riếng tại hạ lạc loài bữa nay.


(Đêm Cosima Liszt)

Nguồn: Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Saigon, 1973