Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 01/11/2012 14:04

Ly bôi từ nhắp giữa giòng
Quan hà mượn chén còn mong mượn lời
Cảm phiền khúc nghiệt phanh phơi
Giữa giòng từ nhắp ly bôi quan hà
Không lời còn mượn nói qua
Lời xuôi ý ngược ngoài ra  vẫn còn.


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973