15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 22/11/2012 09:48

Cô nương bước một lên chùa
Bước hai xuống ruộng nương mùa nước dâng
Mười ba Cấm Nguyệt chuyên cần
Giẫm chân mười bốn thành thân một tòa
Tót vời thần phục hy nga
Dặm về lẽo đẽo móc sa cuối ghềnh
Đống gò cần mẫn hỏi tên
Ngần trăng sái diện buồn tênh như là
Khôn hàn bồ liễu bảy ba
Chép câu tịch mịch cầm ca đang vừa
Đá vàng rú động rừng thưa
Ôi ngày nam diện ôi mùa Dã Man


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973