12.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 02/11/2012 09:12

Chà và rớt hột mưa mau
Lạn hồng như hoả trời đau vô ngần
Da đen dịch thể di thần
Phố qua chợ lớn phường gần tiểu man
Tạ từ lão hủ lầm than
Cô nương thánh ý lên tràn âm thanh
Phiêu bồng hộ niệm thâm canh
Chị hồng như quýt em chanh như là


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973