Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 02/11/2012 14:09

Mộng u u thán từ thô
Thiển thâm thù dị xô bồ tục tiên
Thù đồ nhứt nhựt như nhiên
Mù sa vi tiếu diện tiền niêm hoa
Than ôi ôn lũ u là
A ôi tý tử như hà tồn lu
Tu la chỉ lực ôn lù
O bồng sương đục mây lừ đừ cong.


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973