Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 01/11/2012 14:16

Hai bờ mép hai bờ miền
Ruộng nương ký ức cuồng điên giậy thì
Sa trường khoảng khắc lâm ly
Sát na đột ngột điều quy điệp trùng
Sinh bình trừng trị tử ngung
Cho tồn hoạt lại làm chung lưu tồn
Hai mép xóm hai miền thôn
Một bờ mỉm miệng nụ hôn cuối cùng
Một vũ trụ một thương khung
Một càn khôn một niềm mông lung mười.


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973