Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 17/11/2012 09:20

Tam thứ khuynh bôi tận
Nhứt thứ đảo nhiên tà
Lạn hồng tuyết trung hỏa
Thương hồng kinh thước ca


Nguồn: Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Saigon, 1973