Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 02/11/2012 09:05

Lạn hồng như hoả tuyết trung khai,
Hồng lạn ly bôi tối thị tài.
Tả giám thần thông huy bút tựu,
Tình ca như mộng mỵ như mai.
Lạn hồng như hoả khai như tuyết,
Tịch chiếu tà du dưỡng tuý hài.
Khô mộc thiền vu thu ý tận,
Tân niên hối ngộ viễn phương lai.


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973