送春詞

日日人空老,
年年春更歸。
相歡在尊酒,
不用惜花飛。

 

Tống xuân từ

Nhật nhật nhân không lão,
Niên niên xuân cánh quy.
Tương hoan tại tôn tửu,
Bất dụng tích hoa phi.

 

Dịch nghĩa

Ngày qua ngày, người cứ âm thầm già đi,
Năm qua năm, xuân lại về.
Cùng vui với chén rượu đầy,
Thương tiếc hoa rơi nào có ích gì.


Bài thơ này trong Đường thi của Trần Trọng Kim và Trần Trọng San đề tác giả là Vương Duy, nhưng thực của Vương Nhai. Toàn Đường thi cũng chép tên tác giả là Vương Nhai.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ngày qua ngày, tuổi luống,
Năm lại năm, xuân về.
Chén rượu cùng vui thú,
Hoa tàn chớ tiếc chi!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày ngày người một thêm già
Năm năm xuân lại cùng ta tương phùng
Rượu đây sẵn chén say cùng
Hơi đâu thương tiếc cánh hồng tả tơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mỗi ngày người mỗi già đi
Nhưng xuân trở lại mỗi khi năm tàn
Hãy vui có chén rượu tràn
Hơi đâu mà tiếc hoa vàng rụng bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Hôm trôi mai chảy tuổi già
Năm nay năm ngoái xuân qua lại về
Cùng nhau sẵn rượu đầy be
Cánh hoa bay tiếc làm chi hỡi mình


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Ngày ngày người những già
Năm năm xuân lại qua
Cùng vui, có chén rượu
Bay hết tiếc chi hoa


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mỗi ngày người mỗi già
Nhưng mỗi năm xuân qua
Hãy thích rượu đang có
Đừng buồn lúc rụng hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mỗi ngày người mỗi già
Nhưng mỗi năm xuân qua
Hãy thích rượu đang có
Đừng buồn lúc rụng hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]