25/05/2024 08:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống xuân từ
送春詞

Tác giả: Vương Nhai - 王涯

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2005 18:59

 

Nguyên tác

日日人空老,
年年春更歸。
相歡在尊酒,
不用惜花飛。

Phiên âm

Nhật nhật nhân không lão,
Niên niên xuân cánh quy.
Tương hoan tại[1] tôn tửu,
Bất dụng tích hoa phi.

Dịch nghĩa

Ngày qua ngày, người cứ âm thầm già đi,
Năm qua năm, xuân lại về.
Cùng vui với chén rượu đầy,
Thương tiếc hoa rơi nào có ích gì.

Bản dịch của Chi Điền

Ngày tháng trôi mau kéo tuổi già,
Xuân đi, xuân đến, lại xuân qua.
Cùng nhau cất chén vui sinh thú,
Luyến tiếc mà chi mấy cánh hoa.
Bài thơ này trong Đường thi của Trần Trọng Kim và Trần Trọng San đề tác giả là Vương Duy, nhưng thực của Vương Nhai. Toàn Đường thi cũng chép tên tác giả là Vương Nhai.

[1] Có bản chép là “hữu” 有.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Nhai » Tống xuân từ