湖南春日其二

三湘漂寓若流萍,
萬里湘鄉隔洞庭。
羈客春來心欲碎,
東風莫遣柳條青。

 

Hồ Nam xuân nhật kỳ 2

Tam Tương phiêu ngụ nhược lưu bình,
Vạn lý Tương Hương cách Động Đình.
Ky khách xuân lai tâm dục toái,
Đông phong mạc khiển liễu điều thanh.

 

Dịch nghĩa

Sống trôi nổi khắp Tam Tương như cánh bèo trôi,
Tương Hương cách hồ Động Đình cả vạn dặm.
Xuân về mà lòng viễn khách tan nát,
Gió đông cũng đâu làm cho cành liễu xanh tươi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Như cánh bèo Tam Tương trôi nổi
Động Đình xa cách với Tương Hương
Xuân về lòng khách đau thương
Gió đông đâu khiến liễu dương xanh hoài

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tam Tương ở trọ thân bèo giạt
Muôn dặm Tương Hương cách Động Đình
Viễn khách xuân về lòng héo hắt
Gió đông nào khiến liễu dương xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời