送孟陸歸襄陽

杜門不復出,
久與世情疏。
以此為長策,
勸君歸舊廬。
醉飲田舍酒,
笑讀古人書。
好是一生事,
無勞獻子虛。

 

Tống Mạnh Lục quy Tương Dương

Đỗ môn bất phục xuất,
Cửu dữ thế tình sơ.
Dĩ thử vi trường sách,
Khuyến quân quy cựu lư.
Tuý ẩm điền xá tửu,
Tiếu độc cổ nhân thư.
Hảo thị nhất sinh sự,
Vô lao hiến Tử Hư.

 

Dịch nghĩa

Đóng cửa không ra ngoài nữa
Từ lâu, không thiết tha với đời
Cho đó là sách lược hay
Khuyên bác về với căn nhà cũ
Say khướt với vò rượu quê
Vui cười đọc sách người xưa
Việc đời thế là êm đẹp
Đừng làm phú Tử Hư làm gì cho mệt thân.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Đóng cửa không ra nữa,
Từ lâu thưa giao du.
Nước cờ tính cao đấy,
Nhà cũ về là vừa.
Say cạn vò rượu xóm.
Cười xem sách người xưa.
Việc đời thế cũng ổn,
Hà tất dâng Tử Hư.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lâu không ra khỏi cửa,
Thế sự cách xa chừ!
Lấy đó làm mưu kế,
Khuyên ông về thảo lư.
Nhà nông say rót rượu,
Sách cổ đọc vô tư.
Việc ấy nhất trần thế,
Nhọc gì hiến Tử Hư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cài then chẳng bước ra ngoài
Từ lâu thưa thớt mấy người giao du
Cũng là một nước cờ cao
Nhà xưa trở lại làm nơi dưỡng mình
Rượu quê hồn gởi Lưu Linh
Sách xưa vui đọc thoả tình tiêu dao
Sự đời được thế đẹp sao
Đừng dâng bài phú Tử Hư nhọc mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đóng cửa lại không ra ngoài nữa
Đã từ lâu không mở với đời
Nếu là kế sách lâu dài
Khuyên ông trở lại với chòi lá xưa.
Uống say khướt với vò rượu xóm
Sách cổ nhân đọc hóm hỉnh cười
Thế là êm đẹp lắm rồi
Tử Hư thơ phú đừng hoài công phu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Đóng cửa không ra nữa
Từ lâu thưa giao du
Nước cờ tính cao đấy
Nhà cũ về là vừa
Say cạn vò rượu xóm
Cười xem sách người xưa
Việc đời thế cũng ổn
Hà tất dâng Tử Hư


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa cài không bước ra ngoài,
Từ lâu chẳng thiết với đời giao du.
Cho rằng là sách lược hay,
Khuyên ông về sống tháng ngày nhà xưa.
Khướt say với rượu quê mùa,
Vui cười đọc sách người xưa để đời.
Việc đời êm thế đẹp rồi,
Tử Hư bài phú cất thôi đừng làm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời