17/06/2024 04:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Mạnh Lục quy Tương Dương
送孟陸歸襄陽

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi mihaxudi vào 02/12/2008 09:37

 

Nguyên tác

杜門不復出,
久與世情疏。
以此為長策,
勸君歸舊廬。
醉飲田舍酒,
笑讀古人書。
好是一生事,
無勞獻子虛。

Phiên âm

Đỗ môn bất phục xuất,
Cửu dữ thế tình sơ.
Dĩ thử vi trường sách,
Khuyến quân quy cựu lư.
Tuý ẩm điền xá tửu,
Tiếu độc cổ nhân thư.
Hảo thị nhất sinh sự,
Vô lao hiến Tử Hư[1].

Dịch nghĩa

Đóng cửa không ra ngoài nữa
Từ lâu, không thiết tha với đời
Cho đó là sách lược hay
Khuyên bác về với căn nhà cũ
Say khướt với vò rượu quê
Vui cười đọc sách người xưa
Việc đời thế là êm đẹp
Đừng làm phú Tử Hư làm gì cho mệt thân.

Bản dịch của Giản Chi

Đóng cửa không ra nữa,
Từ lâu thưa giao du.
Nước cờ tính cao đấy,
Nhà cũ về là vừa.
Say cạn vò rượu xóm.
Cười xem sách người xưa.
Việc đời thế cũng ổn,
Hà tất dâng Tử Hư.
[1] Tên bài phú nổi tiếng của Tư Mã Tương Như. Tác giả tưởng tượng ra các nhân vật: Tử Hư công tử và Ô Hữu tiên sinh để tiện lập ngôn. Nhân đó người đời sau dùng từ Tử Hư, Ô Hữu để trỏ những điều tưởng tượng, những chuyện tầm phào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Tống Mạnh Lục quy Tương Dương