哭孟浩然

故人不可見,
漢水日東流。
借問襄陽老,
江山空蔡州。

 

Khốc Mạnh Hạo Nhiên

Cố nhân bất khả kiến,
Hán thuỷ nhật đông lưu.
Tá vấn Tương Dương lão,
Giang sơn không Sái Châu.

 

Dịch nghĩa

Bạn thân nay không còn nữa,
Sông Hán vẫn chảy trong buồi chiều tà.
Xin hỏi con người sinh ra ở Tương Dương:
Vì sao lại bỏ Sái Châu mà đi?


Năm 740, tác giả đang được cử đi coi việc thi cử ở miền nam thì nhận được tin cái chết của Mạnh Hạo Nhiên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Bạn xưa không thể gặp,
Sông Hán chảy về đông.
Hỏi lão Tương Dương ấy,
Sái Châu chỉ vắng không.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bạn thân yêu nay không còn nữa
Sông Hán chiều muôn thuở êm trôi
Tương Dương người cũ kia ơi
Sái Châu sao nỡ xa dời mà đi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bạn xưa không gặp nữa rồi
Mà con nước chảy liên hồi về đông
Tương Dương bạn ở đó không
Sái Châu mù mịt núi sông lạnh lùng

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nay có bạn thân tử biệt rồi,
Chiều tà sông Hán vẫn trôi xuôi.
Hỏi xem ông lão Tương Dương đó,
Sao bỏ Sái Châu mà phải rời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cồ nhân chẳng gặp nữa rồi
Nước sông Hán Thuỷ ngày ngày trôi đông
Hỏi thăm đâu lão Tương Dương
Sái Châu quê bác núi sông vắng người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Bạn hiền không thể gặp,
Sông mãi miết xuôi đông.
Xin hỏi người quê cũ,
Sao giờ như trống không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời