約客

黃梅時節家家雨,
青草池塘處處蛙。
有約不來過夜半,
閒敲棋子落燈花。

 

Ước khách

Hoàng mai thời tiết gia gia vũ,
Thanh thảo trì đường xứ xứ oa.
Hữu ước bất lai quá dạ bán,
Nhàn xao kỳ tử lạc đăng hoa.

 

Dịch nghĩa

Mai vàng nở, nơi nơi mưa ấm áp,
Cỏ mọc xanh trên bờ ao, chỗ nào cũng nghe tiếng ếch nhái.
Có hẹn với bạn mà quá nửa đêm vẫn chưa thấy đến,
Gõ con cờ vô ý làm rơi hoa đèn.


Tác giả bài thơ này có nơi chép là Tư Mã Quang 司馬光.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bính

Ao hồ tiếng ếch gần xa
Mai vàng tiết lạnh, nhà nhà mưa rơi
Nửa đêm cái hẹn qua rồi
Quân cờ gõ nhảm làm rơi hoa đèn.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nhà nhà mưa nhẹ, tiết mai vàng
Xanh cỏ bờ ao nhạc ếch vang
Cái hẹn nửa đêm trôi mất hút
Quân cờ thưa gõ, bấc đèn tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái

Mơ vàng khắp chốn mưa tuôn
Cỏ xanh ao vẳng ếch dồn gần xa
Đêm rồi đã hẹn chẳng qua
Quân cờ gõ nhịp rơi hoa tàn đèn

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quỳnh Chi

Trong mưa chín ửng mơ vàng
Bờ đê xanh cỏ rộn ràng ễnh ương
Đợi người hẹn đã nửa đêm
Đánh cờ đợi khách tim đèn lại rơi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mai vàng trời lạnh gió cùng mưa
Ếch ộp ểnh ương rộn chả vừa
Lỡ khách bực mình cờ gõ mạnh
Hoa đèn rụng mất chứ còn lưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Hoàng mai tiết đến khéo mưa rền
Tiếng ếch bờ ao cỏ biếc chen
Hẹn quá nửa đêm rồi chẳng đến
Quân cờ rỗi gõ rụng hoa đèn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiết lạnh mai vàng  mưa xứ xứ
Ao hồ tiếng ếch rộn khua vang
Nửa đêm lỡ hẹn chờ không đến
Gõ nhảm cờ khua rụng bấc đèn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Mưa đẵm quả mai đường rẽ đất,
Ếch kêu ao cỏ tiếng vang trời;
Buồn thay chờ bạn đêm gần sáng,
Cờ bãi đèn tàn có một ai?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Về bản dịch của Nguyễn Bính

Theo "TUYỂN TẬP NGUYỄN BÍNH", Nxb Văn học, Nxb Long An, TP HCM 1986, thì bản dịch của Nguyễn Bính như sau:

Ao hồ tiếng ếch gần xa
MAI VÀNG TIẾT LẠNH NHÀ nhà mưa rơi
Nửa đêm cái hẹn QUA rồi
Quân cờ gõ nhảm làm rơi hoa đèn.

  So với nguyên tác chữ Hán thì bản dịch này hợp lý hơn:
gia gia ---> nhà nhà
hoàng mai ---> mai vàng
quá ---> qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời