10/12/2022 08:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ước khách
約客

Tác giả: Triệu Sư Tú - 趙師秀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 01/06/2007 20:50

 

Nguyên tác

黃梅時節家家雨,
青草池塘處處蛙。
有約不來過夜半,
閒敲棋子落燈花。

Phiên âm

Hoàng mai thời tiết[1] gia gia vũ,
Thanh thảo trì đường xứ xứ oa.
Hữu ước bất lai quá dạ bán,
Nhàn xao kỳ tử lạc đăng hoa.

Dịch nghĩa

Mai vàng nở, nơi nơi mưa ấm áp,
Cỏ mọc xanh trên bờ ao, chỗ nào cũng nghe tiếng ếch nhái.
Có hẹn với bạn mà quá nửa đêm vẫn chưa thấy đến,
Gõ con cờ vô ý làm rơi hoa đèn.

Bản dịch của Nguyễn Bính

Ao hồ tiếng ếch gần xa
Mai vàng tiết lạnh, nhà nhà mưa rơi
Nửa đêm cái hẹn qua rồi
Quân cờ gõ nhảm làm rơi hoa đèn.
Tác giả bài thơ này có nơi chép là Tư Mã Quang 司馬光.

Nguồn:
1. Tuyển tập Nguyễn Bính, NXB Văn học, 1986
2. Thơ Tống, NXB Văn học, 1991
[1] Ở Giang Nam sau khi lập hạ, trời mưa kéo dài khoảng bốn mươi ngày, gọi là thời tiết hoàng mai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Sư Tú » Ước khách