Những con ma rất hồn nhiên
Rủ nhau chui tọt vào mền cùng tôi
Ít khi tôi thấy ma cười
Nhưng đêm nay, ma với người hân hoan

Ma vừa hiền lại vừa ngoan
Không như người, lắm trò quàng với xiên
Mùa xuân cũng lắm muộn phiền
Gặp ma, lại thấy bớt điên cái đầu

Một ngày chẳng muốn đi đâu
Thuốc ngon nửa điếu, hít vào thở ra
Một ngày ngồi ngó xa xa
Đi qua đi lại, những ba bốn lần

Rượu nồng chửa đủ lâng lâng
Thấy nắng xuân, rụng trước sân vàng khè
Hình như chim hót, tôi nghe
Tự nhiên cảm thấy buồn tè, và đi

Ngày xuân cũng chẳng có chi
Đêm xuân, nghĩ lại có khi tuyệt vời
Được nghe mấy ả ma cười
Tuy không nói được những lời chung riêng...