送北使李仲賓,蕭方崖

坎坎靈池煖餞筳,
春風無計駐歸鞭。
不知兩點軺星福,
幾夜光芒照越天。

 

Tống bắc sứ Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai

Khảm khảm linh trì noãn tiễn diên,
Xuân phong vô kế trụ quy tiên,
Bất tri lưỡng điểm thiều tính phúc,
Kỷ dạ quang mang chiếu Việt thiên.

 

Dịch nghĩa

Ao linh trì thăm thẳm, bữa tiệc tiễn đưa ấm áp,
Gió xuân không cách nào giữ lại ngọn roi trên đường về.
Chẳng hay phúc lành của hai ngôi sao sứ thần,
Còn vằng vặc soi trời Việt được mấy đêm nữa!


Câu đầu bài thơ này ở bản trong An Nam chí lược chép là “Linh dịch xuy hương noãn tiễn diên” 靈液吹香暖餞筵.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Sâu thẳm linh trì, nồng rượu tiễn,
Gió xuân không giữ được người về.
Nào hay sao sứ hai ngôi phúc,
Còn chiếu trời Nam mấy khắc khuya.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thăm thẳm linh trì rượu tiễn nồng
Ngựa về khôn cản ngọn đông phong
Bao lâu sao sứ hai ngôi phúc
Còn chiếu trời nam mấy khắc không?

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Chén đưa vân dịch nức hương bay,
Gió mát khôn ngăn khách trở giày.
Chẳng biết hai ngôi sao sứ giả,
Trời nam còn chói mấy hôm nay?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thăm thẳm Linh trì tiệc rượu nồng,
Ngựa về khôn giữ bởi xuân phong.
Chẳng hay sao sứ hai ngôi phúc,
Vằng vặc soi trời mấy tháng không!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời