贈內人

禁門宮樹月痕過,
媚眼惟看宿鷺窠。
斜拔玉釵燈影畔,
剔開紅燄救飛蛾。

 

Tặng nội nhân

Cấm môn cung thụ nguyệt ngân qua (quá),
Mị nhãn duy khan túc lộ khoà.
Tà bạt ngọc thoa đăng ảnh bạn,
Dịch khai hồng diễm cứu phi nga.

 

Dịch nghĩa

Ánh trăng chiếu, đọng lại trong vòm cây trong cung cấm,
Đôi mắt kiều mỵ chỉ nhìn mãi chiếc tổ cò.
Rút chiếc thoa ngọc, bên ánh đèn,
Gạt ngọn lửa hồng cứu con thiêu thân.


Nội nhân chỉ các ca kỹ được tuyển vào viện Nghi Xuân trong hoàng cung đời Đường.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Vòm vây cung cấm ánh trăng xuyên
Chiếc tổ cò con mãi ngắm nhìn
Bên đèn vội rút cành thoa ngọc
Gạt ngay ngọn lửa cứu thiêu thân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trăng sáng cây cung, lọt cấm song,
Tổ hang cò ngủ, mắt ưa trông.
Bên đèn trâm ngọc nghiêng đầu rút,
Gạt cứu phi nga khỏi lửa hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vườn cây cửa cấm ánh trăng nhoà,
Mãi ngắm hang cò mắt dõi xa.
Nghiêng rút cành trâm bên đĩa nến,
Nhẹ khơi ngọn lửa cứu phi nga.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

phiên âm bài tặng nội nhân

bản đúng phiên âm của bài thơ trên :
cấm môn cung thụ nguyệt ngân nga
mị nhãn vi khan túc lộ oa
tà bạt ngọc thoa đăng ảnh bạn
dịch khai hồng diệm cứu phi nga
cần phải sửa "qua" thành "nga", "duy" thành "vi", "khoà" thành "oa", "diễm " thành "diệm"

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây trong cung ánh trăng soi rõ
Cung nhân nhìn trong tổ cò ngơi
Tháo thoa bên ngọn đèn, khơi
Cứu con ngài ngã đang bơi trong dầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng đọng vòm cây trong cấm cung
Tổ cò ,cung nữ dõi nhìn xem
Bên đèn vội rút cành trâm ngọc
Gạt ngọn đèn khuya cứu bướm đêm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời