25/05/2024 18:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng nội nhân
贈內人

Tác giả: Trương Hỗ - 張祜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/05/2007 21:36

 

Nguyên tác

禁門宮樹月痕過,
媚眼惟看宿鷺窠。
斜拔玉釵燈影畔,
剔開紅燄救飛蛾。

Phiên âm

Cấm môn cung thụ nguyệt ngân qua (quá),
Mị nhãn duy khan túc lộ khoà.
Tà bạt ngọc thoa đăng ảnh bạn,
Dịch khai hồng diễm cứu phi nga.

Dịch nghĩa

Ánh trăng chiếu, đọng lại trong vòm cây trong cung cấm,
Đôi mắt kiều mỵ chỉ nhìn mãi chiếc tổ cò.
Rút chiếc thoa ngọc, bên ánh đèn,
Gạt ngọn lửa hồng cứu con thiêu thân.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Vòm vây cung cấm ánh trăng xuyên
Chiếc tổ cò con mãi ngắm nhìn
Bên đèn vội rút cành thoa ngọc
Gạt ngay ngọn lửa cứu thiêu thân.
Nội nhân chỉ các ca kỹ được tuyển vào viện Nghi Xuân trong hoàng cung đời Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hỗ » Tặng nội nhân