賊平後送人北歸

世亂同南去,
時清獨北還。
他鄉生白髮,
舊國見青山。
曉月過殘壘,
繁星宿故關。
寒禽與衰草,
處處伴愁顏。

 

Tặc bình hậu tống nhân bắc quy

Thế loạn đồng nam khứ,
Thời thanh độc bắc hoàn.
Tha hương sinh bạch phát,
Cựu quốc kiến thanh san.
Hiểu nguyệt qua tàn luỹ,
Phồn tinh túc cố quan.
Hàn cầm dữ suy thảo,
Xứ xứ bạn sầu nhan.

 

Dịch nghĩa

Thời loạn cùng về phía nam
Thời bình một mình về bắc
Tha hương sinh ra tóc bạc
Quê cũ thấy lại núi xanh
Vầng trăng lồ lộ chiếu qua tường luỹ đổ nát
Vạn vì sao dồn lại cửa ải xưa
Chim chóc lạnh cùng cỏ cằn cỗi
Mọi nơi làm bạn với gương mặt u sầu

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của caonguyen @www.thuvienvietnam.com

Cùng xuôi Nam lánh giặc
Yên hàn bạn về Bắc
Nước cũ núi vẫn xanh
Quê người thêm tóc bạc
Trăng non qua luỹ nát
Sao trọ cổng thành xưa
Cỏ tàn chim lạnh rét
Đây đó buồn đong đưa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Xuống nam cùng lánh đao binh,
Giặc yên về bắc, một mình anh thôi.
Xứ người đầu bạc trắng rồi,
Quê nhà vẫn thấy núi đồi xanh lam.
Trăng non nhô khỏi lũy tàn,
Chùm sao trọ chỗ cổng thành tịch liêu,
Cỏ cằn chim lạnh tiêu điều,
Đó đây chỉ thấy bao nhiêu mặt sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Loạn, xuống nam cùng lánh
Yên, về bắc một mình
Quê người đầu đã bạc
Làng cũ núi còn xanh
Trăng sớm qua tường lũy
Bày sao trọ cổng thành
Cỏ cằn cùng chim lạnh
Đây đó buồn mông mênh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Về nam đời loạn cùng đi
Một mình về bắc đến khi thanh bình
Tha hương tóc bạc mới sinh
Nước nhà lại thấy núi xanh như thường
Trăng soi tàn luỹ dọc đường
Chùm sao đứng lặng trên tường ải xưa
Hàn cầm cùng với cỏ thưa
Đến đâu làm bạn đón đưa mặt sầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đời loạn cùng xuống nam
Thanh bình mình về bắc
Tha hương đầu chớm bạc
Nước cũ gặp non xanh
Trăng sớm soi tàn lũy
Sao đầy ngủ ải quan
Cỏ tàn chim xứ lạnh
Bạn với khách đường trường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Đình Tín

Loạn thời cùng lánh nam phương
Thanh bình riêng chỉ anh đường bắc quay
Tha hương bạc tóc đắng cay
Nay về quê cũ thấy rày núi xanh
Trăng soi đổ nát luỹ thành
Sao nhiều lưu ánh in hình cửa xưa
Cỏ tàn chim lạnh bây giờ
Cùng anh buồn bã ngẩn ngơ dáng sầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Cùng vào Nam chạy giặc,
Bắc định mỗi ông về.
Tóc bạc lần nơi núi,
Núi xanh mãi chốn quê.
Lũy mai trăng lấp lánh,
Aỉ cũ sao mê mê.
Cỏ cỗi cùng chim lạnh,
Đâu đâu cũng não nề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Về nam tránh loạn cùng nhau,
Lúc yên về bắc, trước sau một mình.
Quê người, mái tóc trắng tinh,
Trở về quê cũ, núi mình vẫn xanh.
Luỹ tàn, đi dưới trăng thanh,
Sao nơi ải cũ long lanh đầy trời.
Chim muông lạnh, cỏ uá rồi,
Nơi nơi gặp bạn mặt thời buồn hiu...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thời loạn ly phía nam cùng rẽ
Lúc thanh bình đơn lẻ bắc về
Tha hương khiến tóc bạc ghê
Núi xanh lại thấy khi về chốn xưa
Vầng trăng sớm vượt qua tường đổ
Chòm sao kia lấp ló ải xưa
Chim run lạnh, cỏ xác xơ
Nơi nơi bè bạn dáng ngơ ngẩn buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Loạn ly cùng lánh vào nam
Thanh bình về bắc chỉ mình, mình thôi
Tha hương nên tóc bạc rồi
Quê xưa về thấy núi đồi xanh xanh
Sao khuya trọ lại cổ thành
Trăng mai lại vượt qua đồn luỹ xiêu
Chim gầy cỏ úa hắt hiu
Khắp nơi bè bạn buồn thiu mặt mày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời