29/05/2024 21:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặc bình hậu tống nhân bắc quy
賊平後送人北歸

Tác giả: Tư Không Thự - 司空曙

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 08:25

 

Nguyên tác

世亂同南去,
時清獨北還。
他鄉生白髮,
舊國見青山。
曉月過殘壘,
繁星宿故關。
寒禽與衰草,
處處伴愁顏。

Phiên âm

Thế loạn đồng nam khứ,
Thời thanh độc bắc hoàn.
Tha hương sinh bạch phát,
Cựu quốc kiến thanh san.
Hiểu nguyệt qua tàn luỹ,
Phồn tinh túc cố quan.
Hàn cầm dữ suy thảo,
Xứ xứ bạn sầu nhan.

Dịch nghĩa

Thời loạn cùng về phía nam
Thời bình một mình về bắc
Tha hương sinh ra tóc bạc
Quê cũ thấy lại núi xanh
Vầng trăng lồ lộ chiếu qua tường luỹ đổ nát
Vạn vì sao dồn lại cửa ải xưa
Chim chóc lạnh cùng cỏ cằn cỗi
Mọi nơi làm bạn với gương mặt u sầu

Bản dịch của caonguyen @www.thuvienvietnam.com

Cùng xuôi Nam lánh giặc
Yên hàn bạn về Bắc
Nước cũ núi vẫn xanh
Quê người thêm tóc bạc
Trăng non qua luỹ nát
Sao trọ cổng thành xưa
Cỏ tàn chim lạnh rét
Đây đó buồn đong đưa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Thự » Tặc bình hậu tống nhân bắc quy