送別崔著作東征

金天方肅殺,
白露始專征。
王師非樂戰,
之子送佳兵。
海氣侵南部,
邊風掃北平。
莫賣盧龍塞,
歸邀麟閣名。

 

Tống biệt Thôi trước tác đông chinh

Kim thiên phương túc sát,
Bạch lộ thuỷ chuyên chinh.
Vương sư phi lạc chiến,
Chi tử tống giai binh.
Hải khí xâm Nam Bộ,
Biên phong tảo Bắc Bình.
Mạc mại Lư Long tái,
Quy yêu Lân Các danh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thu vàng sầu héo hắt
Sương trắng buổi tòng chinh
Dẹp loạn, quân ra trận
Trừ hung, bác tiến binh
Khí biển hàn Nam Bộ
Gió biên quét Bắc Bình
Lư Long đừng để mất
Lân Các mãi lưu danh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trời thu hiu hắt u sầu,
Móc rơi trắng xoá, bắt đầu xuất chinh.
Quân đi mưu sự thanh bình,
Làm trai đã quyết nghiệp binh thuở nào.
Biển, khí Nam Bộ đổ vào,
Bắc Bình, gió quét ào ào từ biên.
Lư Long, đừng có bán liền,
Gác lân, mong được ghi tên khi về...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời sắc vàng ứng vào chém giết
Đoàn quân đi khi móc vừa rơi
Quân vua không giết làm vui
Tiễn ông thiện chiên thương người ra đi
Khí biển lạnh khi di Nam Bộ
Lúc tảo thanh giặc ở Bắc Bình
Giữ yên cửa ải Lư Long
Khi về Lân Các ghi danh để đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời thu héo hắt buồn rầu,
Sương rơi trắng xoá buổi đầu tòng chinh.
Đạo vương không đánh vui mình,
Trừ hung, bác mới tiến binh dặm ngàn.
Khí xâm Nam Bộ biển hàn,
Gió biên quét Bắc Bình tràn giặc tan.
Lư Long giữ vững ải quan,
Ban sư Lân Các lưu danh muôn đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời