奉濟驛重送嚴公四韻

遠送從此別,
青山空復情。
幾時杯重把?
昨夜月同行。
列郡謳歌惜,
三朝出入榮。
江村獨歸處,
寂寞養殘生。

 

Phụng Tế dịch trùng tống Nghiêm công tứ vận

Viễn tống tòng thử biệt,
Thanh sơn không phục tình.
Kỷ thời bôi trùng bả?
Tạc dạ nguyệt đồng hành.
Liệt quận âu ca tích,
Tam triều xuất nhập vinh.
Giang thôn độc quy xử,
Tịch mịch dưỡng tàn sinh.

 

Dịch nghĩa

Tiễn bác đi xa, từ đây chia lìa,
Núi xanh chan chứa tình.
Mấy khi lại nâng chén rượu?
Hôm qua cùng đi dưới trăng.
Dân các quận khen ngợi nhớ tiếc,
Suốt ba triều ra vào vinh hiển.
Nay một mình về ẩn xóm ven sông,
Lấy cảnh vắng nuôi cuộc đời còn lại.


(Năm 762)

Trạm dịch Phụng Tế ở cách Miên Châu 30 dặm, giờ là huyện Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Nghiêm công tức Nghiêm Vũ, lúc Huyền Tông ở Thục, bái làm Thành Đô doãn, Kiếm Nam tiết độ sứ, Kinh Triệu doãn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tiễn bác đường vời vợi
Non xanh chan chứa tình
Thuở nào say chén ngọc ?
Đêm trước dạo trăng xinh
Các quận dân thương tiếc
Ba triều chức tước vinh
Xóm sông về ẩn dật
Vắng vẻ trọn đời mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đưa bác xa xôi, biệt tại đây
Núi xanh trùng điệp cũng buồn lây.
Bao giờ gặp lại nâng chung rượu ?
Đêm đó cùng đi ngắm nguyệt này.
Các quận dân tình khen nhớ lắm
Ba triều cất bước hiển vinh thay.
Một mình về ẩn bên sông vắng
Tịch mịch dưỡng thân với tháng ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Tiễn bác, biệt đôi đàng,
Núi xanh, tình chứa chan.
Thuở nào cùng rượu ngát,
Tối qua chung trăng vàng.
Mấy quận dân thương tiếc,
Ba triều bác vẻ vang.
Xóm sông một mình ẩn,
Tịnh dưỡng lúc tuổi tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Non xanh bỡn cợt chi người?
Tiễn đưa giờ thật đôi nơi cách trùng
Chén son nào buổi tương phùng?
Trăng thanh đêm trước mới cùng bước chơi
Mấy châu ca tụng tiếc hoài
Ba triều vinh hiển trong ngoài vào ra
Làng sông trở lại mình ta
Im lìm liệu sống cho qua ngày tàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Từ đây xa tiễn người,
Núi xanh, lòng bùi ngùi.
Chừng nào lại nâng chén,
Đêm trăng qua dạo chơi.
Các quận ca than tiếc,
Ba triều tới lui tươi.
Xóm sông mình lủi thủi,
Âm thầm sống tàn đời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiễn anh vời vợi cách xa
Non xanh man mác lòng ta bao tình
Mấy lần chén rượu uống chung
Đêm qua dạo bước đi cùng dưới trăng
Quận dân ngợi nhớ tiếc công
Ba triều tận tuỵ hiển vinh một thời
Ẩn mình nơi chốn sông chơi
Chọn màu thanh tịnh để vui đời mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiễn ông đi, từ nay xa cách
Trở lại tình với vách núi xanh
Bao lần nâng tách cùng anh
Đêm qua còn dưới trăng thanh đi cùng
Các quận huyện thảy đồng ca ngợi
Ba triều vua vời vợi hiển vinh
Trở về xóm nhỏ một mình
Âm thầm sống quãng tàn sinh cơ hàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Đường xa tiễn bạn phiêu linh
Non xanh chan chứa bao tình chúng ta
Hôm qua đi dưới trăng ngà
Mấy khi lại được mặn mà chén say
Ba triều vinh hiển thân này
Dân yêu các huyện đều nay hết lòng
Nay về ẩn xóm bên sông
Cuộc đời còn lại mênh mông cảnh nhàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời