與從弟瑾同下第出關言別

雜花飛盡柳陰陰,
官路逶迆綠草深。
對酒已成千里客,
望山空寄兩鄉心。

 

Dữ tòng đệ Cấn đồng há đệ xuất quan ngôn biệt

Tạp hoa phi tận liễu âm âm,
Quan lộ uy dĩ lục thảo thâm.
Đối tửu dĩ thành thiên lý khách,
Vọng sơn không ký lưỡng hương tâm.

 

Dịch nghĩa

Mọi thứ hoa đã rụng bay hết, liễu xanh um lá,
Con đường công danh quanh co, cỏ xanh rậm rạp.
Ngồi trước rượu bên nhau để rồi sắp xa nhau ngàn dặm,
Cả hai ngắm núi xa gửi trước về quê nhà tâm tư.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa rụng hết, liễu xanh um lá
Đường công danh cong quá, cỏ xanh
Rượu nâng từ biệt kinh thành
Vọng về quê quán gửi nhanh nỗi niềm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tạp hoa rụng, liễu dương xanh
Cỏ cây tươi tốt, công danh lòng vòng.
Nay ngàn dặm, đánh chén nồng
Ngắm non xa rộng, đôi lòng hướng quê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã rụng mọi hoa, liễu vẫn xanh,
Cỏ xanh rậm, lận đận công danh,.
Bên nhau trước rượu, xa ngàn dặm,
Cùng ngắm núi xa gửi tấc thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời