送友人之京

君登青雲去,
余望青山歸。
雲山從此別,
淚濕薜蘿衣。

 

Tống hữu nhân chi kinh

Quân đăng thanh vân khứ,
Dư vọng thanh sơn quy.
Vân sơn tòng thử biệt,
Lệ thấp bệ la y.

 

Dịch nghĩa

Ông lên đường lên mây xanh,
Tôi nhắm núi xanh trở về.
Từ hôm mây núi chia tay ấy,
Nước mắt rơi ướt tấm áo dính cỏ bệ la.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiễn ông lên đường mây rực rỡ
Tôi quay về lều cỏ núi này
Núi mây từ biệt tới nay
Lệ rơi trên áo bám đầy bệ la

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ông đi đường lên mây xanh,
Núi xanh tôi nhắm về nhanh quê nhà.
Từ hôm mây núi chia xa,
Lệ rơi ướt áo bệ la dính ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Anh đi tìm đến chốn công danh,
Tôi nhắm núi xanh trở lại nhanh.
Mây núi chia xa từ dạo ấy,
Lệ rơi ướt áo ẩn cư thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiễn người nhẹ gót đường mây
Núi xanh vời vợi mình tôi ngóng về
Xa nhau trong dạ não nề
Lệ rơi sùi sụt dầm dề cỏ non

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bạn lên mây xanh bước
Tôi ngóng về núi xanh
Mây núi từ đây biệt
Áo quy ẩn lệ đầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời