20/10/2021 17:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng Tế dịch trùng tống Nghiêm công tứ vận
奉濟驛重送嚴公四韻

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 12:20

 

Nguyên tác

遠送從此別,
青山空復情。
幾時杯重把?
昨夜月同行。
列郡謳歌惜,
三朝出入榮。
江村獨歸處,
寂寞養殘生。

Phiên âm

Viễn tống tòng thử biệt,
Thanh sơn không phục tình.
Kỷ thời bôi trùng bả?
Tạc dạ nguyệt đồng hành.
Liệt quận[1] âu ca tích,
Tam triều[2] xuất nhập vinh.
Giang thôn độc quy xử,
Tịch mịch dưỡng tàn sinh.

Dịch nghĩa

Tiễn bác đi xa, từ đây chia lìa,
Núi xanh chan chứa tình.
Mấy khi lại nâng chén rượu?
Hôm qua cùng đi dưới trăng.
Dân các quận khen ngợi nhớ tiếc,
Suốt ba triều ra vào vinh hiển.
Nay một mình về ẩn xóm ven sông,
Lấy cảnh vắng nuôi cuộc đời còn lại.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tiễn bác đường vời vợi
Non xanh chan chứa tình
Thuở nào say chén ngọc ?
Đêm trước dạo trăng xinh
Các quận dân thương tiếc
Ba triều chức tước vinh
Xóm sông về ẩn dật
Vắng vẻ trọn đời mình
(Năm 762)

Trạm dịch Phụng Tế ở cách Miên Châu 30 dặm, giờ là huyện Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Nghiêm công tức Nghiêm Vũ, lúc Huyền Tông ở Thục, bái làm Thành Đô doãn, Kiếm Nam tiết độ sứ, Kinh Triệu doãn.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Các phủ địa phương.
[2] Huyền Tông, Tiêu Tông, Đại Tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phụng Tế dịch trùng tống Nghiêm công tứ vận