20/05/2024 09:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống biệt Thôi trước tác đông chinh
送別崔著作東征

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2009 04:37

 

Nguyên tác

金天方肅殺,
白露始專征。
王師非樂戰,
之子送佳兵。
海氣侵南部,
邊風掃北平。
莫賣盧龍塞,
歸邀麟閣名。

Phiên âm

Kim thiên phương túc sát,
Bạch lộ thuỷ chuyên chinh.
Vương sư phi lạc chiến,
Chi tử tống giai binh.
Hải khí xâm Nam Bộ,
Biên phong tảo Bắc Bình.
Mạc mại Lư Long tái,
Quy yêu Lân Các danh.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thu vàng sầu héo hắt
Sương trắng buổi tòng chinh
Dẹp loạn, quân ra trận
Trừ hung, bác tiến binh
Khí biển hàn Nam Bộ
Gió biên quét Bắc Bình
Lư Long đừng để mất
Lân Các mãi lưu danh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Tống biệt Thôi trước tác đông chinh