留別崔興宗

駐馬欲分襟,
清寒御溝上。
前山景氣佳,
獨往還惆悵。

 

Lưu biệt Thôi Hưng Tông

Trú mã dục phân khâm,
Thanh hàn ngự câu thượng.
Tiền sơn cảnh khí giai,
Độc vãng hoàn trù trướng.

 

Dịch nghĩa

Dừng ngựa lại để dứt áo,
Trên lạch nước trong và lạnh chảy qua hoàng cung.
Phong cảnh ngọn núi trước mắt khá đẹp,
Lủi thủi đi mà lòng đầy buồn thương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Ngựa giục giã chia tay,
Sông lạnh trời trong xanh.
Núi trước cảnh phong đãng,
Lủi thủi về buồn tanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Chia tay ngựa lỏng cương
Ngòi nước lạnh như gương
Cảnh núi trời tuy đẹp
Một bóng lẻ trên đường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Dừng ngựa giã biệt ông,
Ngự Câu lạnh, trời trong.
Trước mặt non phô sắc,
Một mình về não lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Dừng yên những muốn chia bào,
Ngự câu khí lạnh, một bầu trong xanh.
Phong quang trước núi tươi xanh,
Đi về lủi thủi một mình băn khoăn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Dừng ngựa sắp chia bào,
Ngự câu trong lạnh ngắt.
Núi ngoài cảnh đẹp sao,
Thơ thẩn buồn hiu hắt.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngựa dừng, sắp sửa chia tay,
Suối con vườn ngự bữa nay lạnh nhiều.
Núi đằng trước đẹp bao nhiêu,
Một mình đi, lại, lòng nhiều buồn thương...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dừng cương toan dứt áo
Dòng ngự nước mát trong
Núi non phong cảnh đẹp
Tới lui nặng trĩu lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dừng ngựa lại để cùng dứt áo
Bên lạch trong chảy đáo hoàng cung
Ngọn non khá đẹp cảnh phong
Quay về đơn lẻ mà lòng buồn thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Chia tay dừng vó ngựa
Mát dịu trên sông ngự
Cảnh đẹp trước non kia
Một mình đi bỡ ngỡ


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dừng cương lại để chia bào,
Lạch sông trong lạnh chảy vào hoàng cung.
Núi nhìn trước đẹp vô cùng,
Lầm lùi đi tới đầy lòng buồn thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối