84.25
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
30 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 27/03/2016 06:55 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Thị Thanh Yến sinh ngày 22-12-1972, hiện là dân doanh nghiệp, kinh doanh tự do, sống ở thành phố Vinh, Nghệ An.