Mình có yêu nhau không
Em không biết
Không những hẹn hò riêng tư cách biệt
Không cả ly cà phê em thích, không hề...

Mình có yêu nhau không
Không có những hẹn thề
Chỉ ánh mắt cứ nhìn nhau là cháy
Chỉ gọi tên nhau trong cơn say
chỉ vậy...

Mà nào đâu mình có yêu nhau
Chỉ nhớ về nhau trong thăm thẳm đêm thâu
Chỉ thoáng giật mình khi thấy dáng ai quen quen trên phố
Chỉ là buồn lắm khi xa...

Mình chẳng yêu nhau khi tháng năm qua
Vẫn chỉ là ánh mắt cứ nhìn nhau thăm thẳm
Vẫn những nỗi niềm trong đêm xa vắng
Vẫn chẳng bao giờ hai đứa tự tách đôi...

Có phải mình yêu nhau từ kiếp trước xa xôi
Nên kiếp này chỉ được gặp nhau cho đỡ nhớ...