Cứ là giấc mơ xa của em đi anh
Em sợ gần chạm tay vỡ mất…
Cứ thế để trong em
Anh luôn trăng mật
Dẫu cay đắng chạm vào
Cũng bất lực bỏ đi

Cứ là giấc mơ xa cho em gửi thầm thì
Lời yêu qua gió
Mơ một chiều bóng ai qua ngõ
Nhịp yêu đập rát tim mình
Là giấc mơ xa
Nên em biết lặng thinh…