Giữ em lại đi anh
Em vốn đa tình, đàn ông quanh em thì nhiều lắm
Giữ em đi để khi lòng trống vắng
Có người mà tỉ tê

Giữ lại em không khi mùa đông về
Biết lấy ai mà nhớ
Lẽ nào xa em anh không nghe lòng mình vỡ
Nhìn em yêu người anh không thấy đớn đau

Em đã đi là không ngoảnh lại đâu
Dù sóng lòng có cuộn lên thành bão
Dù nước mắt cứ rơi trong một chiều nắng ráo
Nhưng quay về thì nhất định là không

Giữ em lại đi, cải đã lên ngồng
Xuân tới có em lẽ nào anh không muốn
Mình sẽ bên nhau những mùa đông đến muộn
Nên em có thế nào anh cũng giữ em đi...