Kìa anh chiều nay gió hát
Cơn mưa nặng hạt qua rồi
Bên lở lại nhớ bên bồi
Chiều nào ngồi nghe câu ví

Kìa anh cứ chờ em nhé
Hoạ Mi sắp ngập phố rồi
Lá vàng rơi giăng kín lối
Thu và Hà Nội thành đôi

Kìa anh sương ướt bờ môi
Ngày về em hong khô nhé
Bên hai mái đầu không trẻ
Yêu như chưa thế bao giờ

Kìa anh, kìa anh, em mơ...