Quá nửa đời
Người đàn bà trong em đã ngủ
Xuân, Hạ, Thu, Đông Mùa tiễn mùa đi,
em tự tiễn mình
Sao bây giờ Anh còn làm em thức giấc
Sáng, Trưa, Chiều, Tối
Nhìn góc nào cũng chỉ thấy anh thôi...